Tag Archives: algorithm

გალერეა

AVR ALGORITHM BUILDER ქართული წიგნი

This gallery contains 1 photos.

AVR ALGORITHM BUILDER ქართული წიგნი.     ჩვენი საიტის ერთერთი პოსტის კომენტარში ჩვენი მკითხველი – DrAcid (https://giomjava.wordpress.com/) გვწერს: ორი წლის წინ გავიარეთ უნივერსიტეტში საგანი“მიკროკონტროლერების დაპროგრამება”. სწავლისათვის ვიყენებდით გარემოს Algorithm Builder. წიგნი რუსულად და ინგლისურად იყო… გადავწყვიტე მისი თარგმნა, დიდი ხანია მიდევს არქივებში … Continue reading

გალერეა

სერვომექანიზმები

This gallery contains 12 photos.

სერვომექანიზმები. რობოტებში, ისევე, როგორც გემების, თვითმფრინავების, ავტომობილების და სხვა მოდელებში ფართოდ გამოიყენება მექნიზმები, რომლებიც ახორციელებენ გარე შეშფოთების კომპენსირებას. ასეთ მოწყობილობებს  სერვო-მექანიზმები ეწოდებათ. განვიხილოთ ნახ.1 -ზე ნაჩვენები სქემა. თუ ამ სქემაზე გამოსახულ ორივე პოტენციომეტრს ისეთ მდგომარეობაში დავაყენებთ, რომ სქემის A და … Continue reading

გალერეა

LCD მართვა მიკროკონტროლერით.

This gallery contains 8 photos.

თხევად კრისტალიანი დისპლეების უმრავლესობას წარმოადგენენ ტექსტური ინფორმაციის გამოყვანისათვის განკუთვნილი დისპლეები, რომლებიც თავისთავში შეიცავენ HD44780 ტიპის, ან სხვა, მასთან თავსებად მიკროკონტროლერს (KS0066, SED1278, ST7066).  დისპლეები განსხვავდებიან ერთმანეთისაგან სიმბოლოების რაოდენობით ერთ სტრიქონში და  სტრიქონების რაოდენობით  (8×1, 8×2, 16×1, 16×2, 20×2, 20×4 და … Continue reading

გალერეა

UART მიკროკონტროლერში

This gallery contains 20 photos.

მიკროკონტროლერი. დღე 8.  UART.  მიკროკონტროლერზე დაფუძნებული ტექნიკის (მათ შორის რობოტების) სამართავად მოსახერხებელია პერსონალური კომპიუტერის მიმდევრობითი RS232 პორტის გამოყენება. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ Atmel მიკროკონტროლერების უმრავლესობა შეიცავს მზა მიმდევრობით საკომუნიკაციო მოწყობილობას (ზოგიერთი მოდელი – რამოდენიმესაც), რომელიც იმავე პროტოკოლით მუშაობს, რაც RS232 პორტი. ამ … Continue reading

გალერეა

PWM

This gallery contains 18 photos.

მიკროკონტროლერი. დღე 7.  PWM.  ელექტროძრავების სიჩქრის ან ნათურის სიკაშკაშის  რეგულირებისთვის საჭიროა ამ მოწყობილობებში გამოყოფილი სიმძლავრის რეგულირება. ციფრული მოწყობილობების, მათ შორის მიკროკონტროლერის გამომყვანებზე შესაძლებელია სიგნალის მხოლოდ ორი დონის (ლოგიკური „0“ ან ლოგიკური „1“)  გამოყვანა. Pulse Width Modulation -იმპულსის სიგანის მოდულაცია საშუალებას … Continue reading

გალერეა

მიკროკონტროლერის პროგრამირება ერთ დღეში

This gallery contains 11 photos.

მიკროკონტროლერი. დღე 1.   მიკროკონტროლერის  პროგრამირება  ერთ  დღეში.  შევადგინოთ და გამოვცადოთ პროგრამა Atmega8 მიკროკონტროლერისათვის, რომელიც უზრუნველყოფს შუქდიოდის ციმციმს. დაგვჭირდება მხოლოდ ორი პროგრამა: 1. Algorithm builder  http://www.algrom.net/russian.html 2. Proteus   https://www.box.com/s/jtkzmzq6gs2726d8cnrw პირველი მათგანი – Algorithm builder  წარმოადგენს გრაფიკულ კომპილატორს, რომელიც იძლევა ფირმა … Continue reading

გალერეა

ტაიმერი მიკროკონტროლერში

This gallery contains 15 photos.

მიკროკოტროლერი. დღე 6.   ტაიმერი მიკროკონტროლერში. წინა პუბლიკაციაში გახილული იყო წყვეტის გამოყენება ერთი ღილაკის დაჭერის აღმოსაჩენად. ღილაკზე დაჭერისას პროგრამა წყვეტს დაყოვნების ქვეპროგრამის შესრულებას და გადადის ღილაკის მომსახურების პროგრამის შესრულებაზე. თითქოს ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ თუ ღილაკების რაოდენობა ორზე მეტია, მაშინ … Continue reading